STT Tên sản phẩm Mã hàngĐơn giá Số lượng Thành tiền #